Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in opmaak

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) vervangen de gewestplannen en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een RUP is dus een juridisch verordenend plan dat wordt gebruikt als toetsingskader voor het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen.

Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande bestemmingsplannen aan te passen (het gewestplan, een BPA, ...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt dan de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.¬†Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens de publieke raadpleging en het openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. De afbeelding geeft een overzicht van de te nemen stappen voor de opmaak van een RUP.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be