Gewijzigde verkeerssituatie centrumzone Asse

Momenteel geldt een tijdelijke nieuwe verkeerssituatie in een gedeelte van het centrum van Asse, meer bepaald in de straten rond Markt, Kerkstraat, Bloklaan, Muurveld en Hofveld. De gewijzigde verkeerssituatie geldt tot en met 30 september.

De ingreep bestaat uit de aanpassing van enkele kruispunten om ervoor te zorgen dat er een autoluwe zone kan worden ingericht.

Het feit dat we door de coronacrisis meer gebruik maken van de fiets en ook het wandelen herontdekken, maakt dat we voor fietsers en voetgangers meer ruimte moeten voorzien. We bieden de lokale handelaars en horeca meer ruimte voor hetzij extra promo/publiciteit op het trottoir hetzij een uitbreiding van hun terras. Deze extra ruimte is ook nodig om op veilige afstand elkaar te kruisen.

Daarom wordt tijdens de maanden juli, augustus en september het doorgaande verkeer dat geen bestemming heeft in ons kernwinkelgebied, geweerd. We leiden deze voertuigen af naar de hoofdwegen die daar beter voor uitgerust zijn.

We kiezen bewust om deze situatie tot einde september te handhaven. Op die manier motiveren we ouders en kinderen om de fiets te gebruiken bij de start van het nieuwe schooljaar. We hopen meer inwoners op de fiets te krijgen door de schoolomgevingen en centrumzone autoluwer en dus veiliger te maken.

Ingrepen

de Vironstraat

Het afsluiten van de Vironstraat wordt na overleg met de handelaars aangepast zodanig dat het grote aantal leveringen, die een heel verschillend tijdstip hebben en moeilijk te concentreren zijn, toch mogelijk blijven. Ook mensen die minder mobiel zijn, kunnen gedurende een ruimere periode worden afgezet aan de handelszaken gelegen in de Vironstraat.

Je kan de Vironstraat met de wagen inrijden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur, met uitzondering van woensdag. Op woensdag is dit enkel mogelijk in overleg met de handelaars die toegang kunnen verschaffen via hun badge. Op zaterdag en zondag wordt het gekende regime behouden.

Bewoners en handelaars kunnen met hun badge, zoals voorheen, permanent hun woning of winkel bereiken.

Hofveld

Hofveld wordt afgesloten aan het kruispunt met de Bloklaan om zoekverkeer te vermijden en bezoekers van het ziekenhuis gericht te sturen naar de gratis Boekfosparking of de Hopmarkt en de parking aan het Kerkplein. Hofveld blijft 2 rijrichtingen, maar het doorgaand verkeer wordt dus uit deze straat geweerd. Dit geeft de mogelijkheid om een ‘plein’ te creëren aan de aansluiting met de Bloklaan en de handelszaken ruimte te bieden om een terras in te richten.

Kattestraat

Parking Hopmarkt is bereikbaar via de Kattestraat. Uitrijden van de parking zal enkel mogelijk zijn via Vronemeers. Zo bieden we maximale toegang, maar zorgen we tegelijk dat de overlast en onveilige verkeerssituaties beperkt blijven.

Er komt een extra infobord om de uitrit via Vronemeers duidelijk te maken. Fietsers kunnen de Kattestraat wel nog steeds in- en uitrijden. Er worden extra fietsenstallingen geplaatst op de hoek Kattestraat – Hopmarkt en op de Markt.

Uiteraard kan je als inwoner je garage bereiken en kunnen leveringen makkelijk plaatsvinden. De Markt (zijde Kattestraat) en het Kerkplein blijven makkelijk bereikbaar om personen met een fysieke beperking af te zetten.

Kerkstraat

Het kruispunt van Nieuwstraat en Kerkstraat kan je enkel nog via de Nieuwstraat inrijden. Dit zorgt voor het reduceren van conflicten op het kruispunt en biedt voetganger en fietsers meer ruimte. Je kan de parking aan de kerk nog steeds via de Sint Martinusstraat verlaten, maar niet meer via de Kerkstraat.

Muurveld

Het Muurveld tussen Bloklaan en Arsenaalstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsers en voetgangers.

Flankerende maatregelen 

Parkeergeleiding

We zorgen ervoor dat op deze kruispunten of aansluitingen de voertuigen een goede geleiding krijgen naar parking Gemeenteplein, Kerkplein, Hopmarkt, Koensborre en Prieelstraat waar je tot einde augustus mits het plaatsen van de parkeerschijf 2 uren gratis kan parkeren. Bestuurders krijgen dus een duidelijke en comfortabele route om de parkings te bereiken.

Ook in ons nieuw uit te werken parkeerplan wordt dit een belangrijke insteek. We willen dat iedere gebruiker (inwoner of bezoeker) de parkings makkelijk kan bereiken vanuit zijn of haar invalsweg.

Fietszone/fietsstraten

De vraag bij de inwoners om veilig te kunnen fietsen, is heel groot. Daarom willen wij ook de zone waarin veilig kan worden gefietst, optimaliseren. De verkeersknips zorgen voor een autoluw karakter in de straten en voor veiligere alternatieven voor de fietser en voetganger.

We ontwikkelden een nieuw infobord voor fietsstraten waarin de regels van fietsstraten visueel duidelijk worden weergegeven.

De snelheid is in fietsstraten of fietszones maximaal 30 km/u. De wagen mag de fietser niet inhalen en blijft dus steeds achter de fietser. De fietser bepaalt de doorgangssnelheid. Hierdoor wordt fietsen in tegengestelde richting in eenrichtingsstraten ook veel veiliger en overzichtelijker.

Ook de fietsverbindingen met fietssnelwegen en belangrijke fietsroutes worden de komende maanden uitgewerkt, veiliger en comfortabeler gemaakt. We gaan ook zorgen voor een betere aanduiding van de routes, niet enkel op fietssnelwegniveau, maar ook voor de kleinere of korte verbindingen op maat van de Assenaar.

Tonnageverbod

Het gemeentebestuur werkt de uitrol van een algemeen tonnageverbod +3.5T voor doorgaand verkeer (behoudens laden en lossen, busdiensten en landbouwvoertuigen) uit. Dit verloopt in verschillende fasen. Vanaf de zomerperiode (juli) wordt dit tonnageverbod ingevoerd in het centrum van Asse. In 5 opeenvolgende fasen voeren we dit verbod in de andere delen van Asse in.

Deze ingrepen werden besproken met de orde- en hulpdiensten. Deze straten zijn nog steeds vlot bereikbaar voor interventies, ongeacht de knip in sommige straten.

Met dit plan willen we fietsers, voetgangers en voertuigen meer scheiden en zo de verkeersveiligheid verhogen. Dat we op deze manier ook meer ruimte kunnen bieden aan onze handelszaken en horeca om hen economisch te ondersteunen, is een bijkomend voordeel.

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 16.46 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be