Nieuw gebouw voor GLS De Regenboog

In Asse is er te weinig plaats in de scholen. Vooral de druk op regio Zellik is enorm. Onze buren van de kleuterschool Het Klimmertje breiden uit en onze lagere school De Regenboog gaat mee. Op die manier kunnen alle kinderen van de kleuterschool doorstromen naar de lagere school.

Hoewel er in 2019 in Zellik een nieuw schoolgebouw werd geopend, volstond dit niet om alle kinderen een plaats te kunnen geven.

Vanuit Vlaanderen ontving de gemeente subsidies om opnieuw een nieuwe school te bouwen. Wanneer deze nieuwe school voltooid is, zijn er van elk leerjaar 4 klassen en kunnen we 80 kinderen per geboortejaar een plaats aanbieden in e Regenboog. In totaal worden er 10 nieuwe klassen voorzien waarvan er 2 door de speelpleinwerking zullen worden gebruikt.

Brede gangen en open plekken zorgen ervoor dat de kinderen over de verschillende ruimten heen kunnen werken en alternatieve leervormen kunnen worden toegepast. Op de tribunetrap kunnen leerkrachten en leerlingen kleine toonmomenten en presentaties organiseren of kan er in een grotere groep worden lesgegeven.

De polyvalente ruimte doet dienst als refter en overdekte speelplaats en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om grote activiteiten te laten plaatsvinden.

De nieuwbouw krijgt een centraal onthaal zodat het secretariaat en de directeur makkelijker bereikbaar zijn.

De nieuwe school wordt via een loopbrug verbonden met de reeds bestaande school zodat men op een vlotte manier van het ene naar het andere gebouw kan gaan.

Ook Koning Fiets krijgt de nodige aandacht met een nieuwe fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. Daarnaast is er ook een afgesloten en overdekte fietsenstalling voorzien voor het personeel en de fietsen die eigendom zijn van de school.

Een extra luifel langs de verharde speelplaats zorgt ervoor dat kinderen ook bij regenweer voldoende ruimte hebben om buiten beschut te kunnen ravotten.

We richten de zone tussen de nieuwbouw en de Noorderlaan in als groene speelruimte.

De nieuwbouw is gelegen naast de voetbalvelden, waar binnenkort de gemeentetuin komt zodat de leerlingen van de school ook van deze mooie groene speelomgeving kunnen gebruikmaken.

In het nieuwe schoolgebouw maken we ook een plaats voor onthaalouders om er kinderopvang te doen. 18 baby’s en/of peuters kunnen hier worden opgevangen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be