Goedkeuring Vlaams gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) strategisch plan 2023-2027

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens keurde de Vlaamse Regering het plan goed op 17 maart 2023, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie.

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieueffectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling.

Alle info en documenten hierover zijn terug te vinden op de site van het departement Landbouw en Visserij. Meer info over de milieueffectrapportage vind je hier.

Gepubliceerd op woensdag 19 april 2023 15.52 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be