Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROSA)

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Asse (GROSA), bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking en Derdewereldproblematiek, adviseert en ondersteunt het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid.

De GROSA wil niet in de plaats treden van plaatselijke verenigingen of groepen, of tussenbeide komen in hun werking, maar wil vooral een dynamische, adviserende schakel zijn tussen de bevolking, het gemeentebestuur en alle initiatieven die een duurzame verandering nastreven.

Samenstelling

Voorzitter:Rigo Peeters, T 02 453 02 49, peeters-vanbrempt@skynet.be 

Penningmeester-secretaris: Laura van Vracem

Bevoegde ambtenaar: Nele Gauchez, T 02 454 19 97, nele.gauchez@asse.be

De volledige samenstelling vind je als bijlage.

Aansluiten bij de GROSA?

Vul het toetredingsformulier in en bezorg het ingevulde formulier aan de bevoegde ambtenaar van de GROSA (Gasthuisstraat 2, 1730 Asse.) Je kan zowel als individu of als vertegenwoordiger van een vereniging toetreden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be