Hakhoutbeheer langs gewestwegen

In de loop van de volgende maanden zal het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uitvoeren langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Ook in Asse worden zo enkele groene wegbermen onderhouden.

De exacte locaties langs de wegen in uw gemeente vindt u vanaf 1 november terug op de overzichtskaart via www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

De Vlaamse overheid kiest voor ecologisch bermbeheer

De werken kunnen op het eerste gezicht drastisch lijken, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem.

Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Veiligheid is topprioriteit

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.


Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer beter zichtbaar. Dit is tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet, in het voorjaar. Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken?

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Als buurtbewoner kan je dus tijdelijk beperkte geluidshinder ondervinden.
De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte verkeershinder zijn.

Timing

Deze werken worden uitgevoerd tussen 1 november en 1 maart.

Communicatie

Per locatie informeert Afdeling Wegen en Verkeer per brief de buurtbewoners.

Meer informatie over hakhoutbeheer: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Contactgegevens

Bij vragen over deze werken kan je contact nemen met het district:
District Vilvoorde, Albert II-laan 275, 1800 Vilvoorde, T 02 255 90 20
wegen.vlaamsbrabant.districtaarschot@mow.vlaanderen.be

 

 

 

Gepubliceerd op maandag 3 december 2018 15.18 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be