Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet over een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken beschikken.

Deze vergunning geldt voor personen die, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, ethylalcohol of alcoholhoudende dranken waarop de accijnzen reeds werden betaald, kopen en verkopen.

Deze vergunning geldt niet voor plaatsen waar alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik ter plaatse (hotels, restaurants, cafés). Voor deze plaatsen is een drankvergunning nodig.

Deze handelaarsvergunning moet je aanvragen bij de FOD Financiën, Douane en Accijnzen.

Procedure

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan:

  • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is, via da.brussels@minfin.fed.be;
  • voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs indien de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden);
  • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Geldigheid

Deze vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Bedrag

De aanvraag en vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving

  • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.
  • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be