Herinrichting Brusselsesteenweg - Vliegwezenlaan - Sint Bavostraat

Het gemeentebestuur plant een totale herinrichting van de Brusselsesteenweg tussen Pontbeek en fontein. Naast een totale vernieuwing van de riolering plannen we eveneens een aanpassing van de weg (inclusief voetpaden en fietspaden). Een eerste participatiemoment vond plaats op 2 oktober 2019.

Het gemeentebestuur wil de Brusselsesteenweg opwaarderen. Deze straat is vandaag in slechte staat en heeft weinig kwaliteit. Het is een typische oude steenweg die nagenoeg van rooilijn tot rooilijn verhard is, wat gezien de huidige visies en de klimaatsveranderingen niet meer opportuun is. De betonplaten zijn op vele plaatsen verzakt, wat heel wat lawaaihinder veroorzaakt en de stabiliteit van de wegenis in het gedrang brengt. Tevens nodigt de zeer brede verharding uit tot overdreven snelheden en gevaarlijke situaties.

Dit gedeelte van de Brusselsesteenweg trekt ook heel wat sluipverkeer aan dat van Asse-centrum richting Brussel rijdt. Dit zorgt voor extra drukte en bijgevolg ook extra verkeersproblemen.

Deze heraanleg geeft de opportuniteit om de fietssnelweg F211 mee aan te leggen. Het beleid rond fietssnelwegen zit momenteel in de lift in Vlaanderen. In alle provincies zijn de laatste jaren initiatieven genomen om te zorgen voor de uitbouw van goede, veilige en snelle fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties en tussen steden onderling.

De kracht van dit type voorzieningen ligt in het feit dat ze streven naar conflictloze fietstrajecten, waar de fietser op een vlotte en aangename wijze zijn lange-afstandsverplaatsing kan maken.

In dit dossier neemt het bestuur het initiatief om de fietssnelweg F211 over een lengte van circa 900 m op te waarderen. Het tracé vertrekt vanaf de tunnel onder de Pontbeek tot aan de rotonde van de fontein.

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau EVB verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 24 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een 2de participatiemoment. Dit plan is nog niet definitief. Wij hopen opnieuw zoveel mogelijk feedback te verzamelen om het plan verder te kunnen verfijnen.

Heb je nog vragen of opmerkingen bij dit ontwerp? Bezorg deze per mail aan openbarewerken@asse.be of telefonisch 02 454 19 39, ten laatste tegen 5 juli 2020.

De komende weken zal het studiebureau EVB de opmerkingen verder verwerken tot een finaal ontwerp. Vervolgens zal een aanbestedingsdossier worden opgemaakt. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar 2021.

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 15.14 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be