Herinrichting Muurveld-Hofveld-Bloklaan

Het wegdek en de riolering van de straten van Muurveld, Hofveld en Bloklaan is in zeer slechte staat. Daarom dringt een totale herinrichting zich op.

Door de aanwezigheid van verschillende scholen en een ziekenhuis in de nabijheid, is het aangewezen dat deze omgeving veiliger wordt gemaakt voor zwakke weggebruikers. Tegelijkertijd wordt de parkeerdruk verminderd en de leefkwaliteit verhoogd.

Omdat Muurveld en Bloklaan niet solitair kunnen worden bekeken, worden deze straten samen met de Hofveld opnieuw aangelegd.

Participatiemomenten

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau S-Bilt verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep met o.a. de schoolgroepen, het ziekenhuis, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Fietsersbond, … werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 23 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een tweede participatiemoment.

Uitvoering voorjaar 2021

Studiebureau S-Bilt heeft het finale ontwerp verder uitgewerkt. Er wordt ook een uitbestedingsdossier opgemaakt. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar 2021.

Er wordt ook een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Daarbij worden het regenwater en het afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar 2021. Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be