Herinrichting Muurveld-Hofveld-Bloklaan

Het wegdek en de riolering van de straten van Muurveld, Hofveld en Bloklaan is in zeer slechte staat. Daarom dringt een totale herinrichting zich op.

Door de aanwezigheid van verschillende scholen en een ziekenhuis in de nabijheid, is het aangewezen dat deze omgeving veiliger wordt gemaakt voor zwakke weggebruikers. Tegelijkertijd wordt de parkeerdruk verminderd en de leefkwaliteit verhoogd.

Omdat Muurveld en Bloklaan niet solitair kunnen worden bekeken, worden deze straten samen met de Hofveld opnieuw aangelegd.

Participatiemomenten

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau S-Bilt verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep met o.a. de schoolgroepen, het ziekenhuis, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Fietsersbond, … werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 23 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een tweede participatiemoment.

Uitvoering najaar 2021

Studiebureau S-Bilt heeft het finale ontwerp verder uitgewerkt.

De gemeenteraad kerude het aanbestedingsdossier goed op 21/06/2021. De start van de werken is voorzien einde 2021 of begin 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 175 werkdagen.

Er wordt ook een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Daarbij worden het regenwater en het afvalwater gescheiden van elkaar opgevangen. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving zal dit regenwater worden gebufferd en vertraagd worden afgevoerd, maar ook de mogelijkheid krijgen ter plaatse te infiltreren.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Nutswerken

Om te voorkomen dat de aannemer gehinderd wordt door nutsmaatschappijen die noodzakelijke aanpassingen uitvoeren aan waterleiding, gasleiding, elektriciteitsvoorziening of telecomleidingen, worden deze werken uitgevoerd vóór de aannemer start met de eigenlijke rioleringswerken en aanleg van de bovenbouw (groen en verhardingen). Zo beperken we ook het risico op onvoorziene onderbrekingen. De nutswerken voor Bloklaan, Hofveld en Muurveld zijn lopende.

Vragen of opmerkingen over elektriciteit of gas?

  • Telefonisch 078 35 35 34 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen over water?

  • Ga naar de website van Farys
  • Telefonisch 078 35 35 99 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur)

Vragen of opmerkingen over de aansluiting van telefoon, internet of tv?
Neem dan contact met de storingsdienst vermeld op je factuur.

Aanvraag geveltuin

Bij de heraanleg van het voetpad kan de gemeente een uitsparing laten (plantvak), zo kan je een klimplant planten en mee zorgen voor een groener straatbeeld. Dit dien je tijdig door te geven, via het aanvraagformulier geveltuinen.

Meer info over de aanleg van een geveltuin of neem contact met de
dienst Milieu, T 02 454 19 25 of milieu@asse.be.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be