Herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan

Het wegdek en de riolering van de straten van Muurveld, Hofveld en Bloklaan is in zeer slechte staat. Daarom dringt een totale herinrichting zich op.

Door de aanwezigheid van verschillende scholen en een ziekenhuis in de nabijheid, is het aangewezen dat deze omgeving veiliger wordt gemaakt voor zwakke weggebruikers. Tegelijkertijd wordt de parkeerdruk verminderd en de leefkwaliteit verhoogd.

Omdat Muurveld en Bloklaan niet solitair kunnen worden bekeken, worden deze straten samen met de Hofveld opnieuw aangelegd.

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. Op basis daarvan werkte studiebureau S-Bilt verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep met o.a. de schoolgroepen, het ziekenhuis, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Fietsersbond, … werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 23 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een 2de participatiemoment. Dit plan is nog niet definitief. Wij hopen opnieuw zoveel mogelijk feedback te verzamelen om het plan verder te kunnen verfijnen.

Heb je nog vragen of opmerkingen bij dit ontwerp? Bezorg deze per mail aan openbarewerken@asse.be of telefonisch 02 454 19 39, ten laatste tegen 5 juli 2020.

De komende weken zal het studiebureau S-Bilt de opmerkingen verder verwerken tot een finaal ontwerp. Vervolgens zal een aanbestedingsdossier worden opgemaakt. De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar2021.

Gepubliceerd op maandag 22 juni 2020 13.41 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be