Hernieuwbare energie

Visienota van het bestuur

Het gemeentebestuur van Asse stelde een visienota op om projecten rond duurzame energie te promoten en te coördineren. De uiteindelijke gemeentelijke visienota 'Hernieuwbare energie' en de nota van cvba Ecopower 'Asse Stroomt!' werden besproken in een open milieuraad en in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). De twee nota's werden gunstig geadviseerd en door de gemeenteraad in juni 2009 unaniem goedgekeurd.

De gemeentelijke visienota bespreekt de verschillende mogelijkheden van hernieuwbare energie in Asse: windenergie, waterkracht, zonne-energie en biobrandstof. Er worden 5 zones afgebakend waarbinnen de plaatsing van windturbines kan worden onderzocht. De nota van Ecopower onderzoekt deze zones uitgebreid en stelt verschillende scenario’s voor. Zowel gemeente als inwoners kunnen hierbij voordeel halen.

De milieuraad beschreef de samenwerking met Ecopower als volgt:
"De gemeente Asse heeft het potentieel om ‘Asse Stroomt’ tot een pioniersproject te laten uitgroeien. Naast de mogelijke nevenprojecten zal de gemeente een zekere uitstraling krijgen en een voorbeeldfunctie dragen rond de haalbaarheid van de Kyotodoelstellingen. Via brede informatiecampagnes en via participatie van de bevolking kan een degelijk draagvlak gecreëerd worden.
Ecopower als open coöperatie met duurzame projecten als belangrijkste doel en winst als noodzakelijkheid voor de leefbaarheid van het bedrijf, is een mogelijke partner voor de creatie van dit draagvlak en het verwezenlijken van de gemeentelijke visie rond hernieuwbare energie."

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be