Hooghof

In 2021 maakten we samen met de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant het Hooghof vlak bij de ring aantrekkelijker voor mens en natuur. Er zijn meerdere maatregelen genomen.

Een zone rond wijk Wilgendaal kreeg een inrichting als parkgebied met een kleine hoogstamboomgaard en hooiweide. In de boomgaard vind je appelaars, perelaars, kerselaars en pruimelaars. Ze moeten nog groeien, maar zijn alvast een mooie link naar het verleden toen boomgaarden talrijk aanwezig waren in het land van Asse.

Wandelverbindingen en 2000 planten

Ook zijn er nieuwe wandelverbindingen gecreëerd tussen Wilgendaal en de omgeving van het Hooghof. Andere wegen en voetwegen kregen een opfrisbeurt. Aan Obbergen ruimde de steenslagweg plaats voor een tweesporen-betonweg met groene middenstrook. Enkel aangelanden, landbouwverkeer en niet-gemotoriseerd verkeer mogen hier nog passeren. Dankzij enkele maatregelen pakken we in dit gebied ook de droogte- en erosieproblematiek aan. We beschermen zo de landbouwgronden.

Langs de heraangelegde en nieuwe wegen plantten we bloksgewijs bijna 2000 planten aan. Die zullen uitgroeien tot houtkanten die in dit open landschap voor heel wat dieren corridors creëren naar het Laarbeekbos en het parkgebied Wilgendaal. Zo komt dit project ook de biodiversiteit ten goede.

De herinrichting van de omgeving rond Hooghof maakt deel uit van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. Voor de uitvoering van de maatregelen investeerde Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir 342.178,85 euro, de gemeente Asse betaalde 212.963,82 euro, de gemeente Wemmel 9.563,73 euro. De gemeente krijgt van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 75% voor de aanplantingen (23 980,74 euro).

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be