Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over een huwelijk. De huwelijksakte is verkrijgbaar in 3 vormen:

  • Afschrift: kopie van de volledige huwelijksakte.
  • Uittreksel: vermelding van naam en voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van beide echtgenoten, plaats en datum huwelijk.
  • Internationaal uittreksel (7-talig): voor gebruik in het buitenland (tenzij afschrift vereist is).

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een huwelijksakte kan worden aangevraagd door:

  • De betrokkene, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen.
  • Een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, …).
  • Openbare overheden.

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart of verblijfsvergunning toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. Vermeld ook de huwelijksdatum.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart of verblijfsvergunning toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. Vermeld ook de huwelijksdatum.

3. Via het loket
Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee. 

Afspraak maken

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

  • Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de huwelijksakte persoonlijk afhalen aan de snelbalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dit ook opsturen met de post. 
  • Bij een aanvraag via het loket krijg je de akte meteen mee naar huis.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be