Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA)

Het is - zeker in landelijk gebied - financieel en praktisch niet haalbaar om alle woningen aan te sluiten op een rioleringsstelsel. Daarom moet het afvalwater in sommige gevallen individueel gezuiverd worden, met behulp van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of IBA.

De Vlaamse overheid heeft in samenwerking met alle gemeenten in Vlaanderen zogenaamde ‘zoneringsplannen’ opgemaakt.

De goedkeuring van het zoneringsplan van de gemeente Asse is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28.08.2008. De gebieden waarbij het afvalwater individueel moet worden gezuiverd, zijn in het zoneringsplan aangeduid als rode clusters. Voor de gemeente Asse zijn er 118 rode clusters met 184 woningen opgenomen in het zoneringsplan.

Het gemeentebestuur keurde de collectieve aanpak van Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA's) goed in samenwerking met de watermaatschappij FARYS.

Op de zoneringsplannen zijn vier zones aangeduid:

  1. Het centraal gebied - oranje gearceerde zone - is het gerioleerd en gezuiverd gebied. In dit gebied ligt er riolering, die is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Zuivering van het afvalwater gebeurt hier collectief.
  2. In het collectief geoptimaliseerd gebied - groen gearceerde zone - is de riolering recentelijk aangelegd en/of aangesloten op een RWZI.
  3. In het te optimaliseren gebied - de groene zone - ligt nog geen riolering of is er nog geen aansluiting op een RWZI.
  4. In het individueel te zuiveren gebied - rode zone - wordt geen riolering uitgebouwd en dient het afvalwater individueel, dus per perceel, gezuiverd te worden met behulp van een IBA.

Is je woning gelegen in een individueel te zuiveren zone? Dan ben je verplicht om je huishoudelijk afvalwater zelf te zuiveren.

Het gemeentebestuur en FARYS helpen je hierbij. Indien je dit wenst, kan FARYS instaan voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van je IBA. 

Overname van een bestaande IBA

Ook de overname van een bestaande IBA is een mogelijkheid. Heb je in het verleden al een IBA geplaatst en wil je dat FARYS de zorg voor de IBA van je overneemt? Dit is in bepaalde gevallen mogelijk. Je IBA wordt na overname op dezelfde manier beheerd en onderhouden als een nieuw geplaatste IBA. 

Meer info

FARYS
T 078 35 35 99
www.farys.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be