Jongerenklimaatraad

3de jongerenklimaatraad - 10 maart 2022

Dit jaar organiseren we de jongerenklimaatraad in het Kravaalbos. Enerzijds omdat dit een symbolische plaats is waar we graag de vertegenwoordigers van de klimaatwerkgroepen uitnodigen, anderzijds omdat dit een veilige optie is gezien de huidige situatie (corona). 

2de jongerenklimaatraad - 3 maart 2020

28 leerlingen en 13 leerkrachten vertegenwoordigden hun school op de tweede jongerenklimaatraad. We luisterden naar wat de leerlingen op school al realiseerden en hoe we hen daarbij kunnen helpen en uitdagen. Op hun beurt vernamen de leerlingen welke klimaatacties wij al namen. Samen staan we immers sterker!

De zes thema’s waarrond gewerkt wordt, komen voort uit de eerste jongerenklimaatraad in 2019: een veilige, propere en groene schoolomgeving, energie, lokale producten en de opstart van een klimaatwerkgroep.

De leerlingen namen tal van ideeën terug mee naar school: nagaan of er in de kookopleiding meer met lokale producten kan gewerkt worden, starten met een energieboekhouding, als energiedetective het schoolgebouw inspecteren, plastic flesjes verbieden op school, een koekendoos en herbruikbare fles introduceren en starten met een moestuin op school zijn er maar enkele van.

Het gemeentebestuur vraagt aan de leerlingen om deze ideeën in hun werkgroep op school verder uit te werken. Einde 2020 zullen de scholen én de gemeente een stand van zaken moeten geven en in 2021 evalueren we alle acties op de derde jongerenklimaatraad.

De presentatie met de gemeentelijke acties kan je downloaden onderaan de pagina.

1ste jongerenklimaatraad - 9 mei 2019

Na de klimaatmars in Asse op vrijdag 15 maart 2019, organiseerde het gemeentebestuur een eerste klimaatraad voor jongeren op donderdag 9 mei 2019. 

De dienst Milieu trapt de jongerenklimaatraad af met een voorstelling van het gemeentelijk klimaatactieplan 2020 en de reeds gerealiseerde acties. De leerlingen discussieerden vervolgens in groepjes over wenselijke klimaatacties en stelden hun suggesties voor tijdens de plenaire slotsessie.

De enthousiaste leerlingen en leerkrachten hadden veel interessante ideeën, zowel voor meer klimaatactie op school, als voor acties in de gemeente.

Klimaatacties in samenwerking met scholen

Na de klimaatmars en de eerste klimaatraad voor jongeren brachten de Assese scholieren zes thema’s naar voren waarvoor ze meer actie vragen vanuit het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan deze acties niet op zichzelf realiseren en vraagt daarom ook extra inzet van de scholen. 

Overzicht acties

1. Meer windmolens en zonnepanelen

 • We zetten in op bijkomende windturbines met mogelijkheid tot participatie van Assenaren.
 • We plaatsen zonnepanelen op alle geschikte daken van scholen.
 • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om een energieboekhouding bij te houden en energiebesparing te realiseren.

2. Veiligere schoolomgeving

 • We nemen maatregelen om bij alle scholen de schoolomgeving veiliger te maken (fietspaden, oversteekplaatsen, signalisatie, …). Daarbij promoten we duurzaam transport via een registratiesysteem.
 • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om meer jongeren te motiveren om per fiets naar school te komen.

3. Propere school en omgeving (minder afval creëren en meer opruimen)

 • We zetten in op een nettere schoolomgeving met aangepaste vuilnisbakken en meer handhaving.
 • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om deel te nemen aan de opruimactie ‘Operatie Proper’.
 • We vragen de scholen ook om eenmalige verpakkingen (plastic flessen, aluminiumfolie, …) voor drank, maaltijden en tussendoortjes te verbieden.

4. Meer communicatie rond klimaatacties naar scholen en inwoners

 • We organiseren een jaarlijkse jongerenklimaatraad waarbij we een stand van zaken geven van de gemeentelijke klimaatacties en waarbij we gehoor geven aan de vragen en suggesties van de jongeren.
 • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om een milieu- of klimaatwerkgroep op te richten en een leerkracht en enkele leerlingen af te vaardigen naar de jongerenklimaatraad.

5. Meer lokale producten stimuleren

 • We bezorgen de scholen een overzicht van lokale producten die leverbaar zijn in de scholen.
 • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om minstens één lokaal product aan te bieden op school.

6. Inzetten op een groenere school(omgeving)

 • We adviseren en ondersteunen scholen bij de vergroening van de school (en omgeving).
 • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om een activiteit te organiseren waarbij ze de leerlingen meenemen naar een groengebied van Asse om hen zo kennis te laten maken met de aanwezige biodiversiteit.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be