Kansen voor alle kinderen

Recente cijfers tonen aan dat Asse een gemeente is waar de (kinder)armoedeproblematiek hoog is. Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin leeft 1 kind op 10 in Asse in kansarmoede (10,5%). In bepaalde deelgebieden (bijvoorbeeld Zellik) ligt dit cijfer veel hoger (16,2%).

Daarnaast zijn er in Asse een groot aantal bevolkingsgroepen die meer risico lopen om in armoede terecht te komen (mensen die huren, één-oudergezinnen, laagopgeleiden,…). Ook de toenemende diversiteit is in Asse een belangrijke factor die onze hulpverlening soms voor uitdagingen plaatst. 

Ook onze partners benadrukken de toename van complexe en vaak ook schrijnende, multiprobleemsituaties bij de Assese gezinnen: we zien stijgende hulpaanvragen bij het OCMW, slechte (en te weinig sociale) huisvesting, onvoldoende middelen voor gezondheidszorg, … 

Daarom willen we werk maken van een kansenbeleid voor kinderen in Asse.

Volgende 3 projecten plaatsen we in de schijnwerpers tijdens De Warmste Week:

VISIT

Binnen de hele eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke & Opwijk) werken we aan het project VISIT. Hierbij gaan we op huisbezoek bij kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby tot 1 jaar. Samen met de gezinnen worden alle rechten en diensten die zij kunnen krijgen of waar ze gebruik van kunnen maken, overlopen.

Dit kan gaan over financiën, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, …

We proberen hen de weg te wijzen naar die diensten en administratief alles in orde te brengen. Er is een nauwe samenwerking met Kind & Gezin en de materniteit.

Gezinnen die na deze leeftijd nog verdere ondersteuning nodig hebben, blijven uiteraard welkom in het Huis van het Kind.

Katrol

Dit project focust zich op studie- en opvoedingsondersteuning bij kwetsbare gezinnen met kinderen van de 3de kleuterklas tot het 2de leerjaar. Gedurende minstens 8 weken gaat een student (die ondersteund wordt door een medewerker van het Huis van het Kind) langs bij de gezinnen om te helpen bij de studie van de kinderen. Hierdoor krijgt de student zicht op de krachten en noden van het gezin. Hij/zij gaat via spelend leren aan de slag met het kind rond huiswerk, structuur, taal, motivatie,… . De student betrekt de ouders hier actief bij en werkt met hen rond thema’s als hobby’s, opvoeding, slapen, communicatie met de school, netwerkverbreding, welzijn, gezonde voeding. Hij/zij helpt bij de administratie en tracht antwoord te bieden op de vragen die de ouders hebben.

Met een integrale aanpak wil Katrol kansarme kinderen kansrijker maken door de zelfredzaamheid bij de ouders te verhogen en ouderbetrokkenheid en onderwijscultuur te stimuleren.

Naast de sterkte voor de gezinnen, ligt de kracht van dit project er ook in dat toekomstige professionals een beter zicht krijgen op kansarmoede.

Kinderarmoedebeleid in de scholen

Ook in de scholen wordt men dagelijks geconfronteerd met kinderen die minder kansen krijgen. GBS Sleutelbos volgt dit jaar een intensief traject met Krijt vzw, waarbij de school veel tips en tools aangereikt krijgt.
Door de opstart van een werkgroep waarin verschillende scholen, de dienst Onderwijs en het Huis van het Kind vertegenwoordigd zijn, willen we op zoek gaan naar hoe we deze opgedane kennis kunnen verspreiden bij alle scholen en overkoepelende initiatieven kunnen uitwerken. Daarnaast gaan we ook op zoek naar hoe we de welzijnsdiensten en de scholen dichter bij elkaar kunnen brengen, zodat we zoveel mogelijk gezinnen kunnen bereiken en hen zo efficiënt en goed mogelijk kunnen helpen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be