Kansen voor alle kinderen

Recente cijfers tonen aan dat Asse een gemeente is waar de (kinder)armoedeproblematiek hoog is. Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin leeft in Asse 1 kind op 10 in kansarmoede (10,5%). In bepaalde deelgebieden (bijvoorbeeld Zellik) ligt dit cijfer veel hoger (16,2%).

Daarnaast zijn er in Asse een groot aantal bevolkingsgroepen die meer risico lopen om in armoede terecht te komen (mensen die huren, één-oudergezinnen, laagopgeleiden,…). Ook de toenemende diversiteit is in Asse een belangrijke factor die onze hulpverlening soms voor uitdagingen plaatst. 

Ook onze partners benadrukken de toename van complexe en vaak ook schrijnende, multiprobleemsituaties bij de Assese gezinnen: we zien stijgende hulpaanvragen bij het OCMW, slechte (en te weinig sociale) huisvesting, onvoldoende middelen voor gezondheidszorg, … 

Asse zet sterk in op alle kinderen en jongeren. We willen dat graag beloond zien met het label van ‘kind- en jeugdvriendelijke gemeente’.
Die erkenning is er voor gemeenten die aantonen dat ze veel moeite doen om ook kinderen en jongeren een fijne leefomgeving te bieden. Alle info over wat we hiervoor doen vind je op deze pagina.

Naar aanleiding van De Warmste Week 2023, met als thema 'opgroeien zonder zorgen', plaatsen we graag volgende 3 projecten in de schijnwerpers:

Brooddoosnodig

In september ging in Asse het project Brooddoosnodig van start.

Een gezonde maaltijd is cruciaal om je dag door te komen. Dat is zo voor iedereen, en zeker voor kinderen en jongeren. Leren, spelen en je concentreren lukt immers moeizaam met een lege maag.

Toch is een goedgevulde brooddoos niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Asse willen we zorgen voor een gezonde maaltijd voor élke leerling.

Maak ook het verschil en trakteer hier.

VISIT

Binnen de Eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk) werken we aan het project VISIT. Hierbij gaan we op huisbezoek bij kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby tot 1 jaar. Samen met de gezinnen worden alle rechten en diensten die zij kunnen krijgen of waar ze gebruik van kunnen maken, overlopen.

Dit kan gaan over financiën, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, …

We proberen hen de weg te wijzen naar die diensten en administratief alles in orde te brengen. Er is een nauwe samenwerking met Kind & Gezin en de materniteit.

Gezinnen die na deze leeftijd nog verdere ondersteuning nodig hebben, blijven uiteraard welkom in het Huis van het Kind.

Katrol

Dit project focust zich op studie- en opvoedingsondersteuning bij kwetsbare gezinnen met kinderen van de 3de kleuterklas tot het 2de leerjaar. Gedurende minstens 8 weken gaat een student (die ondersteund wordt door een medewerker van het Huis van het Kind) langs bij de gezinnen om te helpen bij de studie van de kinderen. Hierdoor krijgt de student zicht op de krachten en noden van het gezin. Hij/zij gaat via spelend leren aan de slag met het kind rond huiswerk, structuur, taal, motivatie,… . De student betrekt de ouders hier actief bij en werkt met hen rond thema’s als hobby’s, opvoeding, slapen, communicatie met de school, netwerkverbreding, welzijn, gezonde voeding. Hij/zij helpt bij de administratie en tracht antwoord te bieden op de vragen die de ouders hebben.

Met een integrale aanpak wil Katrol kansarme kinderen kansrijker maken door de zelfredzaamheid bij de ouders te verhogen en ouderbetrokkenheid en onderwijscultuur te stimuleren.

Naast de sterkte voor de gezinnen, ligt de kracht van dit project er ook in dat toekomstige professionals een beter zicht krijgen op kansarmoede.

Opbrengst De Warmste Week

VRT, de organisator van De Warmste Week, selecteerde samen met enkele partners de projecten die een deel van de opbrengst van De Warmste Week 2023 zullen ontvangen. Twee projecten daarvan bevinden zich in Asse: het Stiltefestival van vzw Zorgraad Eerstelijnszone AMALO en ’t Spiegeltje vzw. Meer info over de geselecteerde projecten lees je op de website van De Warmste Week.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be