Kerken

In het centrum van Asse staat de decanale Sint-Martinuskerk. Het is moeilijk te achterhalen waar of wanneer de oprichting van een kerk in Asse kan worden gesitueerd. De kerstening gebeurde in onze streken in de 6de - 7de eeuw. In deze periode ontstonden de moederparochies, wat Asse vermoedelijk was. De oprichting van een bedehuis moet dan ook in dat kader worden gezien.

Over de datum en plaats van oprichting verschillen echter de meningen. Sommigen beweren dat de kerk ontstond in de 7de eeuw, volgens anderen was dat eerder in de 11de eeuw. Aangezien er in onze streken talrijke oorlogen woedden en de kerk meermaals werd vernield, moest ze voortdurend hersteld, verbouwd en vergroot worden. Dit gebeurde steeds volgens de toen heersende tijdsgeest. Vandaar dat we in de kerk romaanse, vroeggotische en hooggotische elementen aantreffen. Het bouwmateriaal bleef echter steeds hetzelfde, namelijk Ledische zandsteen.

Ook in de verschillende Assese deelgemeenten staan prachtige parochiekerken die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd dorpsgezicht. Zo vind je in Zellik de Sint-Bavokerk, in Bekkerzeel de Sint-Godarduskerk, in Kobbegem de Sint-Gorikskerk, in Mollem de Sint-Stefanuskerk, in Bollebeek de Sint-Antoniuskerk en in Relegem de Sint-Jan-De-Doperkerk.

Van parochiefederaties naar pastorale zones

Naar aanleiding van het project 'Nieuwe Wegen Banen' van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen worden in de nabije toekomst de rooms-katholieke parochies verenigd in pastorale zones. Hierbij een overzicht van de huidige parochiefederaties die qua territoriale samenstelling weinig of niet zullen wijzigen.

Enkel de vetgedrukte parochies behoren tot grondgebied Asse.

Parochiefederatie ASSE

Omvat volgende parochies:

- Heilige Familie, Asbeek
- O.-L.-Vrouw van het Heilig Hart, Walfergem en Tenberg
- Sint-Gaugericus, Kobbegem
- Sint-Martinus, Asse-centrum

Federatiepastoor:
deken Marc Boulanger, Is. Van Beverenstraat 1, 1702 Groot-Bijgaarden, T 02 466 21 31, M 0497 64 25 58, mboulanger@skynet.be

Coördinator: diaken Karel Janssens, Kerkstraat 5, 1730 Asse, T 02 452 80 23, M 0475 29 58 82, diakenkarel@skynet.be

Parochiefederatie ZELLIK

Omvat volgende parochies:

- Heilige Dominiek Savio, Groot-Bijgaarden
- Heilige Familie, Groot-Bijgaarden/Zellik
- Sint-Bavo, Zellik
- Sint-Egidius, Groot-Bijgaarden
- Sint-Godardus, Bekkerzeel
- Sint-Ulrik, Sint-Ulriks-Kapelle

Federatiepastoor: deken Marc Boulanger, Is. Van Beverenstraat 1, 1702 Groot-Bijgaarden,
T 02 466 121 31, M 0497 64 25 58, mboulanger@skynet.be

Coördinator: Louis Van Mulders, Boekfos 45/18, 1730 Asse, T 02 466 26 52, M 0478 50 45 42, louis@vanmulders.be

Parochiefederatie ESSENE

Omvat volgende parochies:

- Onbevlekt hart van Maria, Krokegem
- O.-L.-Vrouw Bezoeking, Affligem-Essene
- Sint-Hubertus, Asse-Terheide

Federatiepastoor: pater Hugo De Bauw, Dendermondsesteenweg 25, 1730 Asse, T 02 452 66 89, M 0475 28 63 81, hugo.de.bauw@gmail.com

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be