Klimaatactieplan 2015-2020

De gemeente Asse wil een ambitieus maar realistisch klimaatbeleid voeren. Tegen 2020 willen we onze CO2-uitstoot met 20% gedaald zien.

Gelet op de nulmeting en de korte tijdspanne is dit op zich al zeer ambitieus. Op lange termijn is het de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te worden zoals reeds gesteld in de nota ‘Asse Stroomt’ van Ecopower en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2009.

Naast de meetbare acties in functie van een CO2-reductie, is het absoluut ook wenselijk om een maatschappelijk draagvlak te creëren. Dit kan door het koppelen van een tweede doelstelling, namelijk het realiseren van 20% meer gedragsverandering inzake klimaat. Dit betekent dat zoveel mogelijk burgers en andere partners betrokken moeten worden bij de klimaatacties. De gemeente Asse gaat dus voor een dubbele 20/20-doelstelling tegen 2020: 20% minder klimaatverandering én 20% meer gedragsverandering. Het motto luidt: “Samen voor een leefbaar Asse”.

De gemeente werkt momenteel aan het klimaatactieplan 2020-2030.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be