Kravaalbos

Het Kravaalbos strekt zich uit over het grondgebied van Aalst (Meldert), Asse en Opwijk (Mazenzele). Het bos is een overblijfsel van het vroegere Koolwoud, waartoe ook het Zoniënwoud en het Hallerbos behoorden. Het bos werd in de middeleeuwen bekend omwille van de steengroeven die er van de 12de tot de 16de eeuw, op initiatief van de abdij van Affligem, geëxploiteerd werden. In het Kravaalbos vind je naast elzen en wilgen ook tamme kastanjes, essen en Amerikaanse eiken.

Aankoop van 11 hectare extra

De gemeente kocht samen met de Vlaamse overheid zo’n 11 hectare. Dankzij deze aankoop wordt ruim 40 hectare van het Kravaalbos publiek toegankelijk. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van dit unieke oude loofbos dat zich op het grondgebied van Asse, Aalst en Opwijk situeert.

Met deze aankoop kunnen we, samen met de partners, de natuurbescherming en de natuurbeleving in het Kravaalbos versterken. Dat vraagt een goede terreinkennis bij de inrichting en ook de nodige discipline van de bezoekers. De voorjaarsflora die de charme van dit bos uitmaakt, is immers heel kwetsbaar. Na een aantal veiligheidswerken en de opmaak van het inrichtingsplan zal het nieuwe deel van het Kravaalbos een belangrijke schakel vormen in de bestaande wandelnetwerken.

Op 4 mei 2022 nodigden we buurtbewoners, verenigingen, bosbezoekers, adviesraden en andere geïnteresseerden uit voor een infomoment over het nieuwe ontwerp en inrichting. Hieronder vind je het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan.

Op ontdekking in het Kravaalbos?

Via de Heuvelstraat 53 kan je als wandelaar het nieuw aangekochte deel van het bos verkennen via de wandelpaden (zie ook ontwerp inrichting Kravaalbos 2022) en doorwandelen naar de drie bewegwijzerde wandellussen (geel = 3,2 km, blauw = 3,8 km en rood = 4,2 km). 
Op www.natuurenbos.be/kravaalbos vind je een handige wandelkaart. Daarnaast zijn nog tal van andere wegen toegankelijk voor wandelaars. Honden kunnen aangelijnd mee op stap. Fietsers en ruiters kunnen langs de rand van het bos passeren. Omdat de natuur erg kwetsbaar is, is het belangrijk om op de paden te blijven. Bij regenweer zijn de paden erg drassig en moeilijk begaanbaar.

Fauna en flora in het Kravaalbos

Het Kravaalbos is 80 hectare groot en gekend om zijn boeiende en afwisselende natuur in een glooiend landschap. In het voorjaar kleuren bosanemonen en wilde hyacinten het bos wit en paars. Meiklokje, dalkruid en slanke sleutelbloem komen ook voor. In de nattere gedeelten groeien speenkruid en dotterbloem.Vogels als middelste bonte specht, zwarte specht en wespendief behoren tot de Europese topnatuur. Ook boomklever, buizerd en bosuil voelen zich hier thuis. ’s Ochtends of bij valavond is een ontmoeting met een ree geen uitzondering. Met een beetje geluk spot je een rode eekhoorn. De zeldzame en beschermde vuursalamander zal je niet snel te zien krijgen, want die is hier ’s nachts actief.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be