Kravaalbos breidt uit met 11 hectare

De gemeente Asse, het Vlaamse Randfonds van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) sloegen de handen in mekaar om 11 hectare aan te kopen in en rond het Kravaalbos.

Dankzij deze aankoop wordt ruim 40 hectare van het Kravaalbos publiek toegankelijk. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van dit unieke oude loofbos dat zich op het grondgebied van Asse, Aalst en Opwijk situeert.

Enkele percelen in en rond het Kravaalbos kwamen onlangs te koop te staan. In totaal gaat het om zo’n 11 hectare, verspreid over bos-, natuur-, agrarisch-, en woongebied. Als een private partij die percelen zou aankopen, dan zouden al deze gronden ontoegankelijk blijven voor het grote publiek.

Meer natuurbeleving via onthaalpoort

Uit een bevraging bleek dat in Asse een sterke nood bestaat aan extra toegankelijk groen. Burgemeester Koen Van Elsen: "Recreanten vinden steeds meer de weg naar het Kravaalbos. Met het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ spelen we daarop in door te focussen op landschapsbeleving voor recreanten en toeristen. Deze aankoop geeft hieraan een enorme boost.

We willen onze inwoners actief betrekken bij de inrichtings- en verdere uitbreidingsplannen van het gebied. Daarvoor starten we de komende maanden een participatieproces op. Bij die inrichting past ook een laagdrempelige onthaalpoort met infoborden, fietsenstallingen en bijkomende trage wegen. Aan de onthaalpoort kunnen we informatie geven over het Kravaalbos en je op weg zetten voor een halve dagtocht door een prachtig open landschap naar een ander gemeentebos, Kartelo of naar Putberg, Wolfrot en Boekfos, gebieden in ontwikkeling in kader van de Groene Rand rond Asse.”

Kravaalbos als topdomein

Het Kravaalbos is een restant van het vroegere Kolenwoud waartoe ooit ook het Zoniënwoud en het Hallerbos behoorden. Dankzij deze aankoop breidt de totale oppervlakte van het bos tot zo’n 90 hectare uit. Ook Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir is verheugd, de aankoop past ook mooi in het plaatje van de doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2024 Vlaanderen 4.000 hectare bos rijker te maken: “Vlaanderen kiest resoluut voor meer openbaar bos. Deze gezamenlijke aankoop geeft aan dat die ambitie breed gedragen is en dat mijn betrokken administratie – dan spreek ik over de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos - de nodige competentie en wendbaarheid heeft om een complex dossier als deze aankoop op minder dan zes weken rond te krijgen. 

We willen de lat zowel voor de belevingswaarde als voor de biodiversiteit en de duurzaamheid heel hoog leggen. Met zijn oude loofbomen, brongebied van de Leibeek, schitterende voorjaarflora en deze geplande uitbreidingen past het Kravaalbos meer en meer in het rijtje van topdomeinen in de brede Vlaamse Rand, zoals het Zoniënwoud, het Hallerbos en het Park van Gaasbeek.”

Deze aankoop past in het gemeentelijk speerpunt 'Koning Fiets'. De focus op de trage weggebruiker staat – behalve voor zachte mobiliteit – immers ook symbool voor o.a. speelbossen en natuurgebieden.

Gepubliceerd op vrijdag 23 april 2021 11.36 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be