Landbouwbedrijf met het beste klimaat

Na de geslaagde campagnes 'Straat met het beste klimaat', 'School met het beste klimaat' en 'Bedrijf met het beste klimaat' organiseerde het gemeentebestuur in 2020 de campagne voor landbouwers.

Alle landbouwbedrijven met landbouwnummer actief en gevestigd in Asse kwamen in aanmerking. Het gemeentebestuur wil met dit initiatief landbouwbedrijven die zich actief inzetten voor een beter klimaat in de kijker zetten en ondersteunen.

We denken daarbij aan diverse klimaatacties zoals het plaatsen van zonnepanelen, verhogen van de koolstofvastlegging in de bodem, beperken van voedselkilometers, duurzame innovatieve teelten, acties om biodiversiteit te behouden, het laten uitvoeren van een energiescan of duurzaamheidsscan, een akkervogelperceel inzaaien, …

Het ‘Landbouwbedrijf met het beste klimaat’ ontvangt een klimaatvriendelijke opendeurdag of klimaatmaatregelen op het bedrijf ter waarde van 2 000 euro.

Winnaar van de wedstrijd

In de jury zetelen vertegenwoordigers van de milieu- en landbouwraad, landbouw- en klimaatdeskundigen en de schepen van milieu en landbouw. Zij hadden de moeilijke opdracht om er één winnaar uit te halen en dat werd het akkerbouw en varkensbedrijf De Baerdemaeker LV. Lees er meer over in het persbericht (zie bijlage onderaan).

Samen met RINGtv maakten we een portret van de vier kandidaten. Je kan de video hieronder bekijken.

Inspiratie klimaatacties voor je landbouwbedrijf

Er zijn heel wat acties waarmee je als landbouwbedrijf kan bijdragen aan een beter klimaat. Bij wijze van inspiratie lichten we enkele zaken toe in deze bijlage. Hieronder vind je de websites en brochures waarnaar we verwijzen.

Energie

Voedselkilometers besparen

Nieuwe teelten

Wateropslag en zuinig watergebruik

Bodem

Biodiversiteit

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be