Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je geen inkomen hebt of als je inkomen lager is dan het leefloon en je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een leefloon moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Nationaliteit

Je bent:

 • Belg;
 • of burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
 • of familielid van een burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
 • of staatloos;
 • of erkende vluchteling;
 • of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven;
 • of het statuut hebben van subsidiaire bescherming.

Leeftijd

Je bent:

 • minstens 18 jaar oud
 • of jonger dan 18 en:
  • je bent ontvoogd door het huwelijk
  • of je bent zwanger
  • of je hebt kinderen ten laste 

Let op: Je kan ook recht hebben op een equivalent leefloon als aan volgende voorwaarden voldoet; je bent in het bezit van een A-kaart, een B-kaart of een attest van immatriculatie en je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister of wachtregister. 

Werkelijke verblijfplaats

Je verblijft legaal in België.

Inkomen

Je hebt geen inkomsten of jouw inkomsten zijn lager dan het bedrag van het leefloon.

Bereid om te werken

Je bent bereid om te werken tenzij je gezondheid of andere redenen dit niet toelaten.

Laatste vangnet

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Al je rechten op een andere sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, …) moeten eerst aangevraagd zijn.

Hoe vraag ik een leefloon aan?

Je vraagt leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW in het Sociaal Huis. Je kan elke werkdag (behalve op woensdag) langskomen tussen 08.30 en 11.00 uur (zonder afspraak) of telefonisch contact opnemen voor een afspraak op een ander moment.
Tijdens een eerste gesprek bekijken we welke documenten je dient te bezorgen voor het sociaal en financieel onderzoek van je situatie.

Let op: Je gaat akkoord met een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk assistent. Op basis van dit grondig onderzoek word je al dan niet een leefloon toegekend. Het leefloonbedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be