Leesbevorderingskaart

De leesbevorderingskaart is bedoeld voor personen die bibliotheekmateriaal uitlenen in het kader van onderwijs of leesbevordering. Deze regeling bevat uitbreidingen op het reguliere reglement. Zo kan je met de leesbevorderingskaart tot 40 stuks bibliotheekmateriaal uitlenen (max. 15 DVD's).

Voor wie?

 • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
 • Aspirant-leerkrachten en -opvoeders
 • Professoren en docenten van het hoger onderwijs
 • Voorlezers van voorleesprojecten (leesfoor)
 • Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en –verenigingen
 • Begeleiders van buitenschoolse opvang
 • Begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakantie
 • Geregistreerde onthaalouders
 • Vormingswerkers
 • Opvoeders
 • Logopedisten
 • Studenten aggregaat en getuigschrift pedagogische bekwaamheid

Voorwaarden

Je moet de leesbevorderingskaart jaarlijks vernieuwen.

Procedure

Download het aanvraagformulier en bezorg het volledig ingevulde aanvraagformulier aan onze bibliotheek:

Bedrag

 • Gratis (je betaalt dus niet voor je lidmaatschap).
 • Uitleentermijn niet gerespecteerd: boete van € 0,10 per dag per materiaal.
 • InterBibliothecair Leenverkeer is wel betalend.

Afhandeling

De bibliotheek brengt je op de hoogte van zodra je de leesbevorderingskaart kan afhalen.

Regelgeving

 • Enkel de hierboven vermelde categorieën kunnen de leesbevorderingskaart gebruiken.
 • De aanvrager moet het inschrijvingsbewijs laten stempelen door de directie van de erkende instelling waartoe hij / of zij behoort.
 • De leesbevorderingskaart staat op naam van de aanvrager. Hij of zij is verantwoordelijk voor de ontleende documenten.
 • De leesbevorderingskaart is gedurende 1 schooljaar geldig: van begin september tot eind augustus. Ze kan enkel worden gebruikt in functie van de opdracht van de aanvrager: er kunnen enkel materialen worden ontleend die betrekking hebben op de taak die de aanvrager in de organisatie uitoefent.
 • De leesbevorderingskaart moet jaarlijks opnieuw met het inschrijvingsformulier worden aangevraagd.
 • Ontleningen gebeuren in overleg met de verantwoordelijken van de afdelingen. Zij kunnen, rekening houdend met de collectie, het maximum aantal werken bepalen dat van een bepaalde schrijver, thema, … in één keer ontleend kan worden. Na overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete aangerekend volgens het tarief dat in het bibliotheekreglement bepaald wordt. De verzendkosten voor een aanmaning moeten ook vergoed worden.
 • Bij vaststelling van misbruik kan meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lidkaart gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be