Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Het eerste klimaatneutraal continent worden tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa, onder de naam Net Zero. Een belangrijke plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden, is lokaal.

Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Ze zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken en zaken in beweging te krijgen. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

Vier werven

De gemeente Asse zet in op de strijd tegen de klimaatverandering via de acties in het klimaatactieplan 2030 en ondertekende ondertussen de drie Lokaal Energie- en Klimaatpacten (LEKP).

Het LEKP zet in op 4 specifieke werven en een aantal algemene doelstellingen.

  • Werf 1: 'Laten we een boom opzetten' trekt de kaart van vergroening;
  • werf 2: 'Verrijk je Wijk' stimuleert duurzame renovaties en hernieuwbare energie;
  • werf 3: 'Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar' zet in op (fossielvrije) deelmobiliteit;
  • werf 4: 'Water, het nieuwe goud' bevordert ontharding en de opvang van hemelwater.

Resultaten per werf

In kader van het LEKP heeft Vlaanderen het pactportaal in het leven geroepen, om de resultaten per werf op te volgen. Om de planlast voor steden en gemeenten te verlagen, probeert Vlaanderen de doelstellingen automatisch te monitoren via bestaande databronnen. Een deel van de data vult de gemeente zelf aan. Op deze site kan je ook een inhoudelijke rapportering downloaden.

Het LEKP rapport dient jaarlijks voor 1 mei aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be