Lokale integrale veiligheidscel radicalisme

Terrorisme en radicalisering: de media berichten er dagelijks over. Sinds de aanslagen in ons land van maart 2016 wordt deze problematiek van nabij gevolgd en vragen zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de minister van Justitie om ook op lokaal niveau alert te zijn voor tekenen van radicalisering.

De bevoegde ministers nodigden steden en gemeenten uit om een lokale integrale veiligheidscel rond radicalisme op te richten. Deze cel wil op lokaal niveau een veiligheidsbeleid ontwikkelen voor de algemene aanpak van radicalisme. Daarnaast moet zij ook de foreign terrorist fighters opvolgen. Deze lokale integrale veiligheidscel is dus een gemeentelijk overlegplatform, waar informatie-uitwisseling tussen sociale diensten en preventiediensten, de Lokal Task Force, en de bestuurlijke autoriteiten plaatsvindt en waar afspraken worden gemaakt omtrent de opvolging en begeleiding van foreign terrorist fighters. Via deze weg wordt gewerkt aan de aanpak van gewelddadige radicalisering vanuit een combinatie van preventie, interventie en nazorg.

Deze veiligheidscel is ondergebracht in het lokaal integraal veiligheidsbeleid. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be