Meldpunt omgevingshandhaving

Via een actief beleid inzake vaststelling en opvolging van stedenbouwkundige - en milieuovertredingen willen we de leefbaarheid van onze gemeente behouden en verbeteren.

Prioriteitenkader

De prioriteiten en acties zijn opgenomen in het ‘Prioriteitenkader Handhaving inzake Ruimtelijke Ordening en milieu’ goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 november 2020. Het dient als leidraad om efficiënt en doelmatig op te treden.

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen pro-actief en re-actief optreden.
  • De overtredingen zijn ingedeeld in drie groepen inzake prioriteit: de prioriteit gaat naar overtredingen die een grote impact hebben op de omgeving en op de ruimtelijke ordening.
  • Dit betekent niet dat er een gedoogbeleid wordt gevoerd voor niet-prioritaire overtredingen. Ook die zullen worden geconstateerd.

Ondersteuning door Haviland

Voor de handhavingstaken worden de medewerkers van de gemeente bijgestaan door verbalisanten ruimtelijke ordening en een milieutoezichthouder van de intercommunale Haviland met toezichtrecht in onze gemeente. De handhavers van Haviland staan in nauw contact met de politiediensten, gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.

Plan je werken?

Informeer dan vooraf bij de dienst stedenbouw of er een omgevingsvergunning vereist is.

Meldpunt omgevingshandhaving

Heb je ergens een bouwmisdrijf gezien of merk je dat een bedrijf de milieuwetgeving niet respecteert? Je kan met dergelijke klachten terecht op het centrale meldpunt via handhaving@asse.be. Je kan gebruik maken van dit meldingsformulier, waar je ook andere zaken kan melden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be