Militiegetuigschrift

In kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mag je niet meer naar het loket komen. Gelieve je aanvraag via mail of via een brief te doen. Kan dit niet, neem dan telefonisch contact op.

Met een militiegetuigschrift bewijs je dat je aan de militiewetten voldeed. Dit kan opgevraagd worden bij een pensioenaanvraag, een sollicitatie, ... Het militiegetuigschrift wordt uitgereikt door:

  • het gemeentebestuur van de woonplaats;
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont (de plaats waar je ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin je 16 werd).

Voor wie?

  • Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976.
  • Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag.

3. Via het onthaal
Vraag je militiegetuigschrift aan de snelbalie aan. Breng je identiteitskaart mee.

Wat meebrengen?

Neem telefonisch contact op voor de benodigdheden. Zo hebben we het militaire zakboekje bv. niet altijd nodig. Dat verneem je via telefoon. 

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

Het militiegetuigschrift wordt ondertekend door de burgemeester en de secretaris. Daarna kan je het afhalen aan de snelbalie. 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be