Naar een riviercontract voor de Bellebeek

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Dat geldt ook voor de Bellebeek. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Toch blijft de kans op wateroverlast bestaan.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in onze gemeente? En zijn we klaar voor de toekomst?

Samen kunnen we meer

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start daarom een project rond het overstromingsrisico van de Bellebeek in de gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat. De bedoeling is om alle betrokken overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en maatregelen te komen om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit te verminderen.

Samen met de VMM engageren de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), departement Omgeving, en departement Landbouw en Visserij zich om met alle betrokkenen maatregelen te zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project wordt ook gekeken naar de meerwaarde die de waterlopen in het stroomgebied voor alle gebruikers kunnen betekenen.

Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen?

  1. Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen! Doe de test op https://bellebeek.riviercontract.be/ en kom te weten hoe groot jouw overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
  2. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen op https://bellebeek.riviercontract.be/.
  3. Ga zelf aan de slag op het Bellebeekforum op 2 april van 19.30 tot 22.30 uur in GC Warande in Liedekerke, met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties. Onthaal is voorzien vanaf 19.00 uur.
    Wegens de federale maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus wordt dit forum voorlopig uitgesteld.
  4. Kom naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar https://bellebeek.riviercontract.be/

Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.

Gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020 10.40 u.

Gerelateerde producten

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be