Nieuw reglement op de begraafplaatsen in werking vanaf 1 maart

Het gemeentebestuur keurde in de gemeenteraad van 18 februari 2019 het nieuwe reglement op de begraafplaatsen goed.

Dit gaat in voege vanaf 1 maart 2019. Je kan het reglement hier raadplegen. 

Ook het retributiereglement werd aangepast. De belangrijkste tarieven rond begraving of crematie vind je hier, het volledige retributiereglement kan je raadplegen op de overzichtspagina met onze belastingen en retributies.

We zetten de belangrijkste wijzigingen alvast even op een rijtje: 

  • Een nieuwe concessie kan je aankopen voor 25 jaar. Een huidige concessie kan je enkel nog voor 25 jaar verlengen.
  • Sinds de invoering van het Decreet op de Begraafplaatsen d.d. 16/01/2004 kan je op het crematorium bij het overlijden van je echtgenoot, bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad een symbolisch gedeelte van de as verkrijgen. We voerden hierop een wijziging in waardoor ook een gedeelte van de as van personen overleden vóór 16/01/2004 kan worden opgevraagd (als de urne nog beschikbaar is). Zo krijgen de nabestaanden van deze personen hiertoe toch nog de kans. 
  • De regels met betrekking tot de plaatsing van graftekens worden versoepeld. Voor graven, urnenvelden en columbaria wordt de plaatsing van een grafteken verplicht.
  • De plaatsing van bloempotten in de paadjes / grasvelden wordt uitzonderlijk in oktober en november, op voorwaarde dat je hiervoor de bloemenhouders van de gemeentediensten gebruikt. Dit was in de praktijk al enkele jaren het geval. 
  • Je kan een ontgraving op elk moment aanvragen, op voorwaarde dat de stoffelijke overschotten nog niet uit het daartoe bestemde graf verwijderd werden (graf = grondperceel, grafkelder, columbarium of urnenveld). Je kan dit dus ook nog aanvragen na het vervallen van een concessie of na het verlopen van de termijn van een niet-geconcedeerde lijkbezorging. De belastingen voor het ontgraven, herbegraven, wegnemen en opnieuw plaatsen van een urne werden afgeschaft.
  • De kostprijs voor een grondvergunning voor een kind jonger dan 7 jaar (1m²), categorie niet-inwoner, wordt veel goedkoper.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met onze dienst Burgerlijke Stand via burgerlijkestand@asse.be of T 02 454 19 21. 

Gepubliceerd op woensdag 27 februari 2019 9.11 u.

Gerelateerde producten

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be