Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed was geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020.

Op dinsdag 12 mei 2020 loopt de schorsingstermijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed ten einde, zoals voorzien in het noodbesluit van de Vlaamse Regering en het verlengingsbesluit. De schorsingstermijn wordt niet verlengd. Vanaf dinsdag 12 mei loopt het openbaar onderzoek opnieuw volgens de normale modaliteiten verder voor een resterende termijn van 38 dagen. Het openbaar onderzoek loopt af op donderdag 18 juni 2020.

Door de coronamaatregelen waren de kantoren van het Agentschap niet bereikbaar voor het publiek, wat voor een aangepaste werking zorgde. Vanaf 12 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 verloopt het openbaar onderzoek opnieuw volgens de normale, decretaal bepaalde procedure. Om de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te kunnen garanderen, zijn er wel enkele nieuwe afspraken.

Gezien de beperkte toegankelijkheid van de kantoren vraagt het Agentschap om zoveel mogelijk online deel te nemen aan het openbaar onderzoek op de webpagina van het openbaar onderzoek.

Indien je niet in de mogelijkheid verkeert om digitaal deel te nemen aan het openbaar onderzoek kan je opmerkingen en bezwaren per brief bezorgen.

Ook is het opnieuw mogelijk om opmerkingen en bezwaren in te dienen via afgifte op de kantoren in Leuven en Brussel, maar dat kan enkel na telefonische afspraak.

  • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (na telefonische afspraak op 02 553 16 50)
  • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (na telefonische afspraak op 016 66 59 00).

Voor wie niet over internet beschikt kan het dossier digitaal raadplegen in de kantoren van het Agentschap. Door de aanhoudende veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt het aantal bezoeken voor inzage en de inzageduur beperkt.

Bezoekers dienen steeds vooraf telefonisch een afspraak te maken. Dit geldt zowel voor de kantoren in Brussel als in Leuven.

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 11.19 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be