Nieuwe testingregels voor reizigers en hoogrisicocontacten vanaf 31 augustus

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 20 augustus tijdens het Overlegcomité een aantal regels over testen aangepast. Deze regels gelden vanaf 31 augustus 2021.

Zo heeft het Overlegcomité beslist dat, in het geval op dag 1 na terugkeer of aankomst uit het buitenland een test wordt gevraagd, deze altijd gevolgd moet worden door een test op dag 7, zonder dat dit evenwel een quarantaineplicht met zich meebrengt.

Voor reizigers en hoogrisicocontacten

In lijn hiermee heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 25 augustus beslist deze regel ook toe te passen op alle hoogrisicocontacten. Dit betekent dat alle hoogrisicocontacten, ook zij die volledig gevaccineerd zijn, een test moeten afleggen op dag 1 en dag 7. Bij een negatief resultaat op dag 1 is quarantaine niet verplicht voor zij die gevaccineerd zijn.

Coronalert-app

In beide gevallen - zowel wat betreft de reizigers als de hoogrisicocontacten - benadrukt de IMC het belang van de Coronalert-app. Het is belangrijk dat alle burgers, en reizigers in het bijzonder, deze app blijven gebruiken zodat contacten, ook die men niet kent, kunnen verwittigd worden wanneer ze een risico hebben gelopen. 

Meer info?

Website FOD Buitenlandse zaken

Gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021 14.38 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be