Noodopvang paasvakantie

Op 19 maart 2021 kondigde het Overlegcomité strengere maatregelen aan voor het jeugdwerk. Vakantieopvang kan alleen doorgaan in kleinere groepen van 10 kinderen, in de buitenlucht.

Dat maakt het onmogelijk speelpleinwerking te organiseren in de paasvakantie. De speelpleinwerking wordt daarom geannuleerd. Alle inschrijvingen die we tot nu ontvingen, zijn niet geldig. Ook andere vakantiekampen in onze gemeente zijn geannuleerd. Samen met het Agentschap Opgroeien (Kind&Gezin) roept het gemeentebestuur op zoveel mogelijk zelf in te staan voor de opvang van je kind(eren).

We voorzien wel noodopvang voor kinderen van wie beide ouders een essentieel beroep uitoefenen. Inschrijven hiervoor moet ten laatste op zondag 28 maart 2021, samen met de attesten van je werkgever.

We begrijpen dat de nood aan opvang zeer groot is en proberen zoveel mogelijk kinderen een plek te geven. Het aantal plaatsen in de noodopvang is echter beperkt. We bekijken alle inschrijvingen in functie van de schoolbubbels.

Wie komt in aanmerking?

 • De opvang is enkel bedoeld voor kinderen waarvan de beide ouders een essentieel beroep uitoefenen volgens de lijst van essentiële sectoren/beroepen. Bij alleenstaande of gescheiden ouders geldt het beroep van de ouder bij wie het kind op dat ogenblik verblijft.
 • Schrijf je kind in vóór maandag 29 maart 2021 en geef aan welk beroep je uitoefent. Voeg een attest (of attesten) toe als bewijs.

Aangepaste openingsuren

 • Openingsuren vakantieopvang: van 08.00 tot 17.00 uur.
 • Brengen: tussen 08.00 en 09.00 uur.
 • Afhalen: tussen 15.30 en 17.00 uur.
 • Kinderen die tweemaal te laat komen, kunnen worden geweigerd.
 • Beperk het brengen/afhalen in tijd.
 • Het brengen en afhalen gebeurt bij voorkeur door 1 persoon.

Inschrijving

 • Je kan niet meer inschrijven voor de paasvakantie.
 • Je inschrijving is pas voltooid als je een attest van je werkgever hebt toegevoegd. Indien je het attest niet kan uploaden, dan kan je het ook binnenbrengen in het Sociaal Huis (elke voormiddag open, Gasthuisstraat 2, 1730 Asse).
 • Je inschrijving is pas definitief na bevestiging van de organisatie van de vakantieopvang.
 • Je krijgt een bevestigingsmail in de week van 29 maart, met daarin ook de opvanglocatie.
 • Bij de inschrijving hoort ook een medische fiche. De inschrijving is pas compleet als we ook de medische fiche hebben. Heb je tijdens een vorige vakantie al een medische fiche ingevuld, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

Hulp nodig bij inschrijving?

Contacteer Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2, Asse

Locatie

De locatie waar je kind wordt opgevangen, hangt af van waar hij of zij naar school gaat. Je krijgt hierover meer info in de bevestigingsmail.

Wie mag deelnemen?

Schoolgaande kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar die in Groot-Asse wonen of naar school gaan.

Indien je kind een brief kreeg van het CLB 'Je kind had op school contact met iemand met corona. Het risico op besmetting is laag.' mag je kind niet naar het opvang komen. Gezien de huidige cijfers en ernst van de situatie, zijn we hier streng op.

Je kind mag naar de vakantieopvang komen als het:

 • niet ziek is op het moment van deelname
 • tot minimaal 3 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)
 • niet tot de risicogroep behoort
 • indien het kind zelf corona heeft moet het minimum 7 dagen wachten en 3 dagen symptoomvrij zijn voor een nieuwe deelname
 • kinderen waarbij iemand besmet is in de gezinsbubbel kunnen gedurende 10 dagen, gerekend vanaf het laatste contact met de besmette persoon niet deelnemen. 

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?


De risicogroepen worden in deze lijst benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Uren en tarieven

 • Vooropvang: 08.00 - 08.30 uur: € 1/begonnen halfuur
 • Vooropvang: 08.30 - 09.00 uur: gratis
 • Dagopvang: 09.00 - 16.30 uur: € 8/kind per dag
 • Naopvang: 16.30 - 17.00 uur: gratis

* Dagtarief inwoners: meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, gelijktijdig aanwezig: € 7,50 / dag per kind.
** Dagtarief niet-inwoner van Asse: € 11,00. (Enkel als de kinderen in Asse naar school gaan. Wegens overcapaciteit worden kinderen die niet in Asse wonen en er niet naar school gaan niet langer toegelaten.)
*** Voor- en naopvang: 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
**** Sociaal tarief: 50% korting. Kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.

Je kind naar de opvang brengen

 • Ouders dragen verplicht een mondmasker als ze hun kind(eren) naar het opvang brengen.
 • Ouders mogen de opvang niet betreden. Er zullen aan de ingang van de opvang balies geïnstalleerd worden.
 • Aan de balie krijgt je kind een (gekleurd) weekbandje. Je kind moet dit bandje de volledige week dragen, zodat duidelijk is bij welke bubbel hij/zij hoort.
 • Aan de balie kan je kind ook inbadgen. Vergeet dus zeker niet je badge van Spinibo.
 • Er zit steeds een hoofdmonitor of begeleider aan de balie.
 • Als er wachtrijen zijn, gelieve dan de nodige afstand te bewaren. Tip: breng een paraplu mee bij slecht weer.
 • Indien je kind toch niet naar de opvang komt, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven aan de organisatie.

Leeftijdsgroepen

Deze vakantie zullen de kinderen niet opgedeeld worden volgens leeftijd. We behouden wel de schoolbubbels.

Indien er veel inschrijvingen zijn van dezelfde school, kunnen de groepen eventueel gesplitst worden.

Nuttig om weten

 • De begeleiding draagt altijd een mondmasker.
 • Middagmaal: er is geen warme maaltijd voorzien. Geef je kind(eren) een lunchpakket mee.
 • Koekje en drankjes: gelieve je kind(eren) drankjes en 2 koekjes/fruit mee te geven als tussendoortjes. Gebruik hiervoor een drinkfles, brooddoos en koekendoos.
 • Kledij: speelkledij die vuil mag worden. Schrijf in elk kledingstuk de naam van je kind.
 • Gsm en eigen speelgoed horen niet thuis in de opvang.

Contact speelpleinwerking

Lisse Fort, T 02 452 47 60

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be