Noodopvang voor kinderen tijdens de paasvakantie

Voor kinderen van ouders die in de essentiële sectoren werken, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor kinderen van ouders die niet kunnen thuiswerken en geen andere opvangmogelijkheid vinden dan de grootouders, organiseert de gemeente noodopvang in Spinibo Asse (Boekfos) en Spinibo Zellik.

Deze noodopvang vindt plaats elke dag van de paasvakantie, uitgezonderd Paasmaandag, van 07.00 tot 18.00 uur. We organiseren geen speelpleinwerking.

We vragen uitdrukkelijk om de kinderen zoveel als mogelijk thuis op te vangen, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kinderen worden in de mate van het mogelijke in hun contactbubbel opgevangen door begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang, aangevuld met monitoren. De begeleiders en monitoren krijgen allen de nodige richtlijnen qua hygiëne. De poetsvrouwen ontsmetten dagelijks de lokalen. Zieke kinderen vangen we niet op. Als een kind ziek wordt in de opvang, zullen we het in een apart lokaal opvangen tot de ouders hem of haar komen afhalen. We proberen de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Ondertussen doen we er uiteraard ook alles aan om de kinderen een leuke tijd te laten beleven.

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020 16.54 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be