Nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen of nutsbedrijven staan in voor de verdeling van gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting.

Ze voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Deze werken worden steeds uitgevoerd in overleg met het gemeentebestuur.

Nutsmaatschappijen verwittigen zelf de omwonenden dat er werken zullen plaatsvinden.  

Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, al dan niet samen met de dienst Openbare Werken, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Schade aan nutsvoorzieningen

Schade aan nutsvoorzieningen meld je best bij de nutsmaatschappij zelf:

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be