Nutswerken Farys Pastinakenstraat

Om de leveringszekerheid van het drinkwater in Vlaanderen beter op elkaar af stemmen bouwt FARYS momenteel een pompstation op de parking van sporthal Waalborre dat wordt opgenomen in het drinkwatertoevoernetwerk. Deze werkzaamheden gaan een volgende fase in waarbij het pompstation wordt aangeslote

Locatie

De werken situeren zich aan de onpare zijde van de Pastinakenstraat aan de overzijde van huisnrs. 54-58 (zijde park/parking).

Omwillle van veiligheidsredenen en de impact van de uit te voeren werken, wordt de Pastinakenstraat voor de volledige duur van de werken in beide rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer.

Uitvoeringstermijn

De werkzaamheden vatten aan op maandag 5 november en zijn op vrijdag 21 december afgerond. De werken worden in verschillende deelfasen uitgevoerd om de effectieve aansluiting van het pompstation op de toevoerleiding te realiseren.

In de eerste 2 weken voeren we voornamelijk de voorbereidende werkzaamheden uit (uitbraak wegenis, vrijgraven leiding,…). Er zal in deze periode weing activiteit op de werf te zien zijn.

Vervolgens gebeurt de effectieve aankoppeling en situeert de grootste hinder zich gedurende een drietal weken op de werf zelf.

In de resterende weken vullen we de bouwsleuven en herstellen we de rijbaan.

Alle werken worden overdag tijdens de normale werkuren uitgevoerd.

Bereikbaarheid/omleiding

Het doorgaand verkeer (in beide rijrichtingen) op de Pastinakenstraat tussen Witteramsdal en Potaarde wordt verboden. De omleiding loopt via Witteramsdal – Waalborrelaan – Terlindenvijverlaan.

Het plaatselijke verkeer in de Pastinakenstraat blijft wel mogelijk. De opritten tot de woningen blijven toegankelijk voor auto’s, voetgangers en fietsers.

Het voetpad aan de zijde van het park/parking wordt ter hoogte van de werfzone afgesloten. Het voetpad aan de zijde van de woningen blijft wel toegankelijk.

De inrit tot de parking van de sporthal/zwembad blijft toegankelijk voor auto’s en andere vervoersmiddelen die langsheen de Waalborrelaan rijden.

De werfzones worden afgezet d.m.v. herashekkens.

Het verzamelpunt voor de afvalophaling van de woningen gelegen in de Pastinakenstraat bevindt zich aan de ingang van de parking van de sporthal.

Tijdens de werkzaamheden blijft de drinkwatervoorziening gegarandeerd.

Gepubliceerd op donderdag 25 oktober 2018 11.18 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be