Onderwijsbeurs

Op 6 maart organiseerden wij voor het eerst in het Cultuurcentrum van Asse een bedankingsavond voor de leerkrachten van alle Assese scholen, een realisatie van de dienst Onderwijs en het Huis van het Kind.

Voorafgaand aan het bedankingsgedeelte vond er in de foyer van het cultuurcentrum een beurs voor de leerkrachten plaats. Tijdens deze beurs lieten we hen kennismaken met de vele welzijnspartners en ons lokaal talent in onze gemeente. Een overzicht van de deelnemers aan de beurs vind je in bijlage.

Scholen geven aan dat ze zich zorgen maken om het mentale welzijn van vele jongeren. Er zijn heel wat welzijnspartners in Asse met een aanbod voor leerlingen. We willen dat leerkrachten een goed zicht hebben op dit aanbod en indien nodig juist kunnen doorverwijzen, zodat de meer dan vijfduizend Assese leerlingen zich goed in hun vel voelen.

De kansarmoedecijfers in onze gemeente zijn jammer genoeg veel te hoog en dat ervaren de scholen zelf ook. Sommige kinderen blijven thuis wanneer er schooluitstappen plaatsvinden waarvoor betaald moet worden. We zijn ervan overtuigd dat een uitstap niet altijd ver en duur hoeft te zijn. Asse bruist immers van het talent en er zijn heel wat lokale initiatieven waar scholen naartoe kunnen gaan. Daarom krijgen ook deze verenigingen en initiatieven een plaats op de onderwijsbeurs. Zo kunnen leerkrachten met hen in contact komen en samen een bezoekje op school of in de buurt regelen.

Aansluitend op deze onderwijsbeurs vond er in de cultuurzaal een info- en bedankingsavond plaats, omkaderd met een streepje muziek, dans en woord.

We reikten de leerkrachten van alle scholen en alle onderwijsnetten daar nuttige info aan en maken ook tijd om hen oprecht te bedanken.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be