Ontwerp brownfieldconvenant Zellik

De sterk verwaarloosde industriële site tussen de Jan Tieboutstraat, Technologiestraat, Brusselsesteenweg en Albert Temmermanstraat wordt op termijn door projectontwikkelaar Matexi gesaneerd en herontwikkeld.

Daartoe wensen Matexi en het gemeentebestuur een brownfieldconvenant af te sluiten met de Vlaamse regering. In een brownfieldconvenant worden afspraken gemaakt tussen alle partijen die mee de herontwikkeling uitvoeren van dit vervuilde, verwaarloosde en verlaten terrein.

Het gemeentebestuur, de projectontwikkelaar en het Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseren op dinsdag 11 december van 19.30 tot 21.00 uur een informatie- en inspraakvergadering in Den Horinck, Noorderlaan 20, Zellik over het ontwerp van brownfieldconvenant 158 Zellik–Kerremans 2020.

De ontwerptekst is hieronder te raadplegen of ligt ter inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Tot en met 25 december kan je schriftelijke bezwaren indienen bij het gemeentebestuur, Gemeenteplein 1, 1730 Asse of bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Brownfieldcel, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.

Gepubliceerd op vrijdag 16 november 2018 8.30 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be