Onze visie op vrijwilligerswerk

Het betrekken van vrijwilligers is een actieve en bewuste keuze binnen gemeente en OCMW Asse en hun diensten. Vrijwilligers zijn een meerwaarde voor de kwalitatieve dienstverlening. Ze kunnen het vast personeel ondersteunen, kunnen mee de klantvriendelijkheid verhogen, maken het mogelijk om een aanvullend aanbod te voorzien en ze kunnen ons deskundigheid en expertise bieden.

Er wordt een kwalitatieve ondersteuning geboden aan de vrijwilliger. De basisprincipes van de ondersteuning staan beschreven in het gecentraliseerd vrijwilligersbeleid. Daarnaast kan de ondersteuning specifiek worden ingevuld op maat van elke werking. 

Gemeente en OCMW Asse werken aan een vrijwilligersvriendelijke organisatie.
Alle medewerkers van Gemeente en OCMW Asse staan open voor en dragen de visie uit op het vrijwilligerswerk zoals die is vastgelegd. Dit wil niet zeggen dat alle medewerkers competentiesmoeten ontwikkelen om vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen. Alle medewerkers dragen wel de verantwoordelijkheid om hun bijdrage te leveren aan een vrijwilligersvriendelijke organisatiecultuur.

Gemeente en OCMW Asse zien vrijwilligerswerk als een belangrijke schakel in hun werking.

De organisatie bepaalt wat het kader is waarbinnen een vrijwilliger dient te functioneren, maar binnen dit kader zet ze de bril op van de vrijwilliger.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat het engagement, niettegenstaande flexibel en zeer divers, wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Het gevarieerd aanbod aan vrijwilligerswerk in onze organisatie is een troef.

De focus ligt op de attitude van de vrijwilliger, maar waar nodig worden er ook kennis en vaardigheden gevraagd.

Zowel de occasionele vrijwilligers tijdens bv. evenementen (vrijwilligersconsumptiemodel) als de duurzame/regelmatige vrijwilligers (productiviteitsmodel) vinden wij belangrijk.

We gaan mee in de nieuwe tendens van vele vrijwilligers die een éénmalig engagement stellen. Hiervoor staan we open. Mensen kunnen zo later overgaan naar een groter engagement. Een éénmalig of beperkt engagement wordt gezien als een kans om mensen in contact te brengen met het vrijwilligersvriendelijke aspect van gemeente en OCMW Asse. Een sterke eerste indruk werkt uitnodigend om het engagement te verhogen, indien gewenst.

De vrijwilligersgroep moet een weerspiegeling zijn van de diverse populatie binnen de gemeente. Actief werken aan verjonging en verbreding van de vrijwilligerspopulatie moet zorgen voor een groeiend aantal vrijwilligers en een aantrekkelijk imago naar de burger toe.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be