Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat o.a. over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas).

Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

Op 1 september 2021 start het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas en loop tot en met 28 februari 2022.

Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be.

Bezwaren kunnen bij de gemeente, dienst Milieu, Gemeenteplein of via voormelde website worden ingediend.

Gepubliceerd op maandag 23 augustus 2021 16.17 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be