Openbaar onderzoek RUP ‘Groene rand Zellik-centrum’

De gemeente Asse maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de ‘Groene rand Zellik-centrum'. Bedoeling van dit plan is het planologisch verankeren van open ruimte in drie deelgebieden in Zellik.

Openbaar onderzoek

Op 17 juni 2024 stelde de gemeenteraad van Asse het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene rand Zellik-centrum’ voorlopig vast. Overeenkomstig artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd en dit van 8 juli 2024 tot en met 5 september 2024.

Op 22 augustus 2024 organiseert de gemeente van 17.00 tot 21.00 uur een participatiemoment in zaal Den Horinck, Noorderlaan 20, Zellik.

Tijdens deze periode kan je eventuele opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (Gemeenteplein 1 te 1730 Asse) of digitaal (thomas.verheye@asse.be) aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening bezorgen. Of tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse ter attentie van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening.

Indien je het ontwerp gemeentelijk uitvoeringsplan en de scopingnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wenst in te kijken, kan dit via de gemeentelijke website. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening ligt het ook fysiek ter inzage. Je maakt hiervoor een afspraak via mail aan de dienst Ruimtelijke Ordening: ro@asse.be.

 

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2024 10.59 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be