Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Het openbaar onderzoek over dit besluit en het bijhorend ontwerp plan-MER loopt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

Met het besluit van de Vlaamse Regering voor sectorale voorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie wil de Vlaamse overheid sectorale voorwaarden voor windturbines vaststellen om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.

Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een ontwerp-plan-MER opgesteld. Meer informatie over deze plan-MER procedure.

Het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER inkijken

Tot en met 20 januari 2023 kan u hieronder het ontwerpbesluit, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen downloaden:

Indien je dit wenst, kan je de documenten ook (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Hiervoor maakt je eerst een afspraak via T 02 553 83 79 of bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Opmerkingen of bezwaren indienen

Online reageren

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je online opmerkingen of bezwaren indienen.

Reageren via post

Stuur je reactie naar:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Gepubliceerd op woensdag 16 november 2022 12 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be