Openbare verlichting verplaatsen

Als je gehinderd wordt door straatverlichting (een openbare verlichtingspaal of gevelarmatuur), kan je aan het gemeentebestuur toestemming vragen om deze te laten verplaatsen. 

Slechts na akkoord van het gemeentebestuur kan de netwerkbeheerder Fluvius de openbare verlichting verplaatsen.

Voorwaarden

Bij de aanvraag voor verplaatsing verklaar je dat je alle kosten verbonden aan de verplaatsing zal betalen als je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren.

Procedure

1. Via e-mail
Stuur een e-mail naar openbarewerken@asse.be. Motiveer je aanvraag voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal. Vermeld hierbij het nummer van de openbare verlichtingspaal. Voeg een kopie van het bouwplan toe.

2. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Openbare Werken, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Motiveer je aanvraag voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal. Vermeld hierbij het nummer van de openbare verlichtingspaal. Voeg een kopie van het bouwplan toe.

Bedrag

  • De aanvraag van de offerte voor het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal is gratis.
  • Als je beslist om de werken te laten uitvoeren, zullen alle kosten voor het verplaatsen én eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten rechtstreeks aan jou worden gefactureerd (bv. als door de verplaatsing het lichtopbrengstschema in het gedrang komt).

Afhandeling

De dienst Openbare Werken beslist al dan niet om gunstig advies te geven voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal. Hun advies wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist al dan niet om toestemming te geven voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal.

Als het college geen goedkeuring verleent, brengt de dienst Openbare Werken je hiervan op de hoogte.

Als het college wel goedkeuring verleent, vraagt de dienst Openbare Werken een offerte voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal aan Fluvius die vervolgens aan jou bezorgd wordt.

  • Je bezorgt je schriftelijk akkoord met de offerte van Fluvius aan de dienst Openbare Werken;
  • De dienst Openbare Werken geeft aan Fluvius opdracht voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal;
  • Fluvius voert de werken uit en factureert rechtstreeks aan jou;
  • Je betaalt rechtstreeks aan Fluvius.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be