Opleiding burenbemiddeling

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden.

De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund. 

De ideale burenbemiddelaar

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Van november tot en met december 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het PIVO in Relegem (Asse).

De opleidingsdata

  • Dinsdag 16 november
  • Vrijdag 19 november
  • Woensdag 24 november
  • Vrijdag 3 december
  • Vrijdag 10 december
  • Donderdag 16 december

Telkens van 09.00 tot 17.00 uur

Meer info en inschrijven

Ben je geïnteresseerd in deze vorming en voel je je geroepen om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven? Dan kan je een aanvraag indienen. Meer info via de website van Burenbemiddeling.

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 15.30 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be