Detailhandelsplan Asse

Een uitgekiend, overkoepelend en gemeentelijk kernversterkend winkelbeleid is van cruciaal belang. Een strategisch commercieel plan of detailhandelsplan is hierbij een belangrijke steunpilaar voor de opmaak en uitvoering van het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het biedt inzichten in de huidige situatie en de toekomstige evolutie van de detailhandel in Asse.

Duidelijke beleidsdoelstellingen

Daarnaast stelt het plan ook duidelijke beleidsdoelstellingen voor de meest gewenste toekomstige situatie. Het plan geeft ook weer hoe we die situatie kunnen bereiken. De uitgangspunten maken dus tegelijk consequent beleid mogelijk én spelen in op hedendaagse en toekomstige wijzigingen in het winkelgedrag van de Assenaar of van bezoekers van buiten Asse.

Een dergelijk strategisch commercieel plan vormt de basis voor de beoordeling van vergunningsaanvragen, het uittekenen en organiseren van strategische evenementen en acties rond de detailhandel. Het zorgt voor een krachtige argumentatie bij de beoordeling en voor een sterke en eenduidige besluitvorming vanuit de gemeente.

Publieke inspraak

Op basis van een toelichting en een enquĂȘte over het detailhandelsplan werd reeds vorig jaar de input van de ondernemers gevraagd. De resultaten hiervan werden verwerkt in het beleidsplan zelf.

Aangezien de gemeente de input van haar ondernemers en burgers graag kent, liep van 22 juni tot en met 19 juli een publieke inspraakprocedure.

Na de inspraakprocedure verwerken we de opmerkingen samen met de adviezen van de gemeentelijke adviesraad lokale economie en Gecoro en passen we de documenten aan. We leggen het definitieve detailhandelsplan vervolgens aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be