Orgaandonatie

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen inzake het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels, bestemd voor transplantatie en wetenschappelijke experimenten, na overlijden.

Voor wie?

  • Personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister van Asse zijn ingeschreven;
  • Vreemde onderdanen die sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister van Asse zijn ingeschreven.

Procedure

Wil je verzet uiten tegen het afstaan van organen, je uitdrukkelijk als donor melden of een vorige wilsuitdrukking herroepen, dan moet je persoonlijk langsgaan bij de dienst Sociale Zaken.

Bedrag

De registratie van orgaandonatie is gratis.

Afhandeling

Je verklaring wordt opgenomen in het rijksregister van de natuurlijke personen en kan op elk moment herzien worden.

Meer info

Meer uitleg over afstand doen van organen en het formulier om de verklaring af te leggen, vind je op www.beldonor.be.

Als je je als orgaandonor geregistreerd hebt, kan je op www.leif.be gratis een 'leifkaart' aanvragen. Daarop staat vermeld dat je een verklaring hebt afgelegd in verband met orgaandonatie, laatste wil, euthanasie, enz.

 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be