Overlijdensaangifte

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte, maar je kan dit ook zelf doen.

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon. De registratie moet zo snel mogelijk gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overlijdt (ten laatste twee dagen voor de begrafenis).

Voorwaarden

Als je zelf de overlijdensaangifte doet, moet je beschikken over alle noodzakelijke gegevens.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee.

Afspraak maken

Opgelet: op volgende brugdagen zijn onze diensten gesloten:

 • 10 mei 2024;
 • 12 juni 2024;
 • 16 augustus 2024.

De overlijdensaangiften die ingediend worden vanaf de woensdag die deze dagen voorafgaan, zullen ten vroegste de maandag nadien behandeld worden. Hou hier zeker rekening mee bij het vastleggen van een datum voor een begrafenis.

Wat meebrengen?

Breng volgende documenten mee van de overleden persoon:

 • Overlijdensattest, geschreven door de arts - model III C
 • Identiteitskaart
 • Trouwboekje (indien getrouwd)
 • Rijbewijs
 • Laatste wilsbeschikking (als het geen inwoner van Asse is / als de wilsbeschikking nog niet geregistreerd is bij ons)
 • Formulier II met vermelding 'natuurlijke doodsoorzaak'
 • Crematieaanvraag (eventueel)
 • Toelating tot begraving in andere gemeente (overleden in Asse maar begraving in andere gemeente)
 • Verslag beëdigde geneesheer in geval van crematie
 • Aanvraagformulier grondconcessie (indien van toepassing)

In geval van een verdacht of gewelddadig overlijden, neem je ook volgende documenten mee:

 • Toelating tot crematie van de procureur des Konings

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

De dienst Burgerlijke Stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Verwittig ook volgende instanties van het overlijden van een persoon:

 • Bank
 • Notaris
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Ziekenfonds
 • Watermaatschappij
 • Pensioendienst

Meer info

In geval van een doodgeboren kindje moeten de ouders een formulier invullen als ze het kindje een voornaam willen geven. Als de ouders niet getrouwd zijn en ze het kindje niet op voorhand hebben erkend, dan moeten ze allebei een document ondertekenen om de vader in de akte te laten vermelden. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be