Overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat alle gegevens over een overlijden en kan afgeleverd worden door de gemeente waar de persoon overleed of door de gemeente van de laatste woonplaats. De overlijdensakte is verkrijgbaar in 3 vormen:

  • Afschrift: kopie van de volledige overlijdensakte, inclusief historiek.
  • Uittreksel: vermelding van de actuele gegevens in de akte.
  • Internationaal uittreksel (7-talig): voor gebruik in het buitenland (tenzij afschrift vereist is).

Meer info over documenten die bedoeld zijn voor het buitenland vind je hier.

Voor wie?

Een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte kan worden aangevraagd door:

  • ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen van een overledene,
  • een bijzondere gemachtigde (bijv. advocaat, notaris, …).

Voorwaarden

Je moet een reden vermelden voor je aanvraag.

Procedure

1. Via het e-loket

2. Via e-mail
Stuur een e-mail naar burgerlijkestand@asse.be. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. Vermeld ook de overlijdensdatum van de overledene.

3. Via post
Stuur een brief naar 'dienst Burgerlijke Stand, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe. Vermeld je voornaam, achternaam, rijksregisternummer en de reden van je aanvraag. Vermeld ook de overlijdensdatum van de overledene.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

  • Bij een aanvraag via e-mail of post kan je de overlijdensakte persoonlijk afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis, breng hiervoor je identiteitskaart mee. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we dit ook opsturen met de post. 
  • Bij een aanvraag via het fysieke loket krijg je de akte meteen mee naar huis.

Uitzonderingen

Als je de akte voor een derde aanvraagt (bv. in de rol van advocaat, notaris, ...), vul je het aanvraagformulier in.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be