Parkeerkaart personen met een handicap

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Met deze parkeerkaart kan je in Asse gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is. Deze parkeerkaart is strikt persoonlijk. De kaart mag enkel gebruikt worden wanneer je als houder van de kaart het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. 

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als je voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80 %.
  • Je bent getroffen door een blijvende vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten (bepaald volgens de wetgeving).
  • Je scoort minstens 2 punten voor het criterium 'verplaatsingsmoeilijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid (bepaald volgens de wetgeving).
  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50 %.
  • Je bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
  • Je bent oorlogsinvalide met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

1. Online
Log in via http://myhandicap.belgium.be en vul de vragenlijst in. Geef ook de naam van je behandelende arts door zodat de FOD Sociale Zekerheid de informatie rechtstreeks kan opvragen. 

2. Via het loket
Kom langs bij de dienst Sociale Zaken/Integratie. De dienst verstuurt de aanvraag elektronisch.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart;
  • Bankrekeningnummer;
  • Naam van je behandelende arts.

Bedrag

Gratis.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be