Parkeerkaart personen met een handicap

Met deze parkeerkaart heb je als persoon met een handicap het recht om te parkeren op specifiek voorbehouden plaatsen (aangeduid met het pictogram van een persoon in een rolstoel).

In Asse kan je met deze parkeerkaart ook gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is, ook wanneer er een parkeermeter staat. Uitzondering zijn de Shop&Go-parkeerplaatsen: die zijn beperkt tot 30 minuten. Parkeer je hier toch en blijf je langer dan 30 minuten staan? Dan kies je automatisch voor het tarief van 25 euro per halve dag.

De parkeerkaart is strikt persoonlijk. De kaart mag enkel gebruikt worden wanneer je als houder van de kaart het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. 

De voorbehouden plaatsen worden aangeduid met het blauw verkeersbord met het wit pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt.

Opgelet: een parkeerkaart is niet hetzelfde als een bewonerskaart.

Voor wie?

Je komt in aanmerking als je voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

 • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%.
 • Je bent getroffen door een blijvende vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten (bepaald volgens de wetgeving).
 • Je scoort minstens 2 punten voor het criterium 'verplaatsingsmoeilijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid (bepaald volgens de wetgeving).
 • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%.
 • Je bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
 • Je bent oorlogsinvalide met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • Online
  Vul de vragenlijst in. Geef ook de naam van je behandelende arts door zodat de FOD Sociale Zekerheid de informatie rechtstreeks kan opvragen. Meer info.
 • Via je ziekenfonds
 • Via de dienst Sociale zaken: maak een afspraak
  De dienst verstuurt de aanvraag elektronisch.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Bankrekeningnummer
 • Naam en adres van je behandelende arts.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • Na de digitale aanvraag vraagt de FOD Sociale zekerheid – Directie-generaal Personen met een Handicap medische informatie op bij je arts of specialist.
 • De FOD Sociale Zekerheid nodigt je meestal uit voor een gesprek met een controlearts.
 • Je ontvangt een brief met de beslissing. Het is mogelijk dat je een erkenning krijgt voor een specifieke periode of voor onbepaalde duur.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be