PFAS-sites in Asse

Uit de verkennende bodemonderzoeken voor drie onderstaande locaties blijkt dat er verhoogde PFAS-waarden zijn en er verder onderzoek vereist is. Er gelden specifieke no regret-maatregelen. De buurtbewoners werden hiervan op de hoogte gebracht.

Resultaten Arsenaalstraat 49 (site voormalige brandweerkazerne)

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater ter hoogte van de brandweeroefenplaats. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert, in afwachting van verder onderzoek, een aantal no regret-maatregelen te nemen in een zone van 100 m rond de locatie en in een zone van 500 m rond de locatie voor gebruikers van putwater.

Resultaten Asphaltcosite 110 in Asse (huidige brandweerkazerne)

In het grondwater en het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging met perfluorverbindingen (PFAS) vastgesteld, gelinkt aan de activiteiten van de brandweeroefenplaats Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert - in afwachting van verder onderzoek - een aantal no regret-maatregelen in een zone van 100 m rond de locatie en in een zone van 500 m rond de locatie voor gebruikers van putwater.

Resultaten Poverstraat 75 in Relegem (brandweerschool PIVO)

In het grondwater werd een verontreiniging met perfluorverbindingen (PFAS) vastgesteld ter hoogte van de kleine oefenlocatie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert geen no regret-maatregelen voor bodemgebruik, maar adviseert - in afwachting van verder onderzoek - wel no regret-maatregelen voor putwatergebruikes op de site en in een zone van 500 m rond de site.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be