Kermissen

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het Overlegcomité besliste om het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht te maken (met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar) op private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen. Er geldt een maximum aantal toegelaten personen. De gemeenschapswachten houden toezicht op het aantal aanwezige personen en op het respecteren van de maatregelen. We rekenen op de burgerzin van de marktbezoeker om zich aan de maatregelen te houden.

Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. de markt- en kermiskramers en hun personeel dragen tijdens het uitbaten van hun kraam of attractie een mondmasker of elk alternatief in stof;
  2. de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;
  3. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  4. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels (zoals bijvoorbeeld: maximum acht personen per tafel, enkel zitplaatsen aan tafel,…);
  5. er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel bezoekers er op de markt of de kermis aanwezig zijn;
  6. er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld bij meer dan 5000 bezoekers, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Meer info

Mail naar marktenkermis@asse.be

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be